روناک - سامانه توانبخشی اندام فوقانی

روناک - سامانه توانبخشی اندام فوقانیاین سیستم بر اساس تکنولوژی کینکت طراحی و ساخته شده است و هدف آن نظارت بر تمرینات اندام فوقانی، اندام تحتانی و ناحیه کمر  بیمار می­باشد. این سیستم در حال حاضر دو نوع تمرین برای بازتوانی فیزیکی و نرولوژیکی بیمار و سه نوع تست برای اندازه­گیری قابلیت­های حرکتی بیمار دارد. در تمامی تمرینات و تست­های این سیستم بدن کاربر به صورت شماتیک روی صفحه نشان داده می­شود و مدل شماتیک ایجاد شده با حرکت کاربر حرکت می­کند. در تمرینات مختلف از بیمار خواسته می­شود با حرکت دادن این مدل شماتیک فعالیت­های خاصی را انجام دهد. قابل استفاده برای توانبخشی آسیب های ورزشی، بیماری های نورولوژیک ( CVA , TBI , MS و…)

روناک - سامانه توانبخشی اندام فوقانیسیستم توانبخشی اندام فوقانی یک سامانه سنجش و ارزیابی تصویری حرکات توانبخشی دست می باشد. این سیستم بر اساس دستورات پزشک، بیمار را در انجام صحیح تمرینات توانبخشی راهنمایی می کند. این سامانه از طریق سیستم تصویربرداری کینکت داده های مورد نیاز از حرکات بیمار را به دست آورده و آنالیزهای مربوطه روی این حرکت ها را انجام می دهد و بیمار را به وسیله پیام های صوتی و تصویری در راستای انجام صحیح حرکات راهنمایی میکند .نمای کلی سیستم مطابق با اشکال زیر می باشد:

این سیستم شامل دو بخش سخت افزار و نرم افزار می شود. قسمت سخت افزار از یک کامپیوتر، یک مانیتور و یک دستگاه کینکت تشکیل می شود. قسمت نرم افزار در سیستم که در بخش های بعدی به تفصیل توضیح داده شده است توسط کارشناس شرکت روی کامپیوتر نصب می شود. در حین تمرینات، بیمار جلو دوربین به صورت نشسته یا ایستاده قرار می گیرد و بر اساس تنظیمات انجام شده توسط پزشک تمرینات خود را با راهنمایی سیستم انجام می دهد.

روناک - سامانه توانبخشی اندام فوقانی

دریافت بروشور محصول (English Catalog)