شرکت دانش بنیان پژوهندگان پگاه پارسه

خیابان انقلاب – خیابان خارک – پلاک ۱۱ – مرکز تحقیقات فناوری های توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان – طبقه ۳
تلفن : ۶۶۷۱۶۱۰۰
فکس : ۶۶۷۱۶۱۰۱
ایمیل: info at medparesh.com